Museum Kolding - Zelle 2

Hope & Despair - Destination Trekantområdet

Photo: Museum Kolding

Et samarbejde til en værdi af 14,5 mio. kr. samler to destinationsselskaber, fire skoler og syv museer om at binde fortællingen om 2. Verdenskrigs spor i grænselandet sammen.

Med afsæt i emnet 2. verdenskrig har udviklingsprojektet ”Hope & Despair” til formål at styrke det grænseoverskridende samarbejde med tyske og danske aktører, samt at udvikle og formidle fem oplevelsespakker, som skal indeholde ophold, madoplevelser, besøg hos lokale virksomheder og besøg hos flere af de deltagende museer.

Med udviklingsprojektet er det målet at forbedre Projektet har som mål ikke kun at udvikle og formidle oplevelsespakker, men også at forbedre historiefortælling og kommunikation mellem anden verdenskrigs mindesteder i grænseregionen ved at knytte attraktionerne sammen gennem fælles oplevelsesdesign og storytelling.

Hidtil har museerne på tværs af den dansk-tyske grænse udelukkende samarbejdet sporadisk, og det er således første gang, at dansk-tyske kulturhistoriske attraktioner og turismeorganisationer samarbejder på tværs omkring formidlingen af emnet anden verdenskrig og dens rædsler. Geografisk er de syv museer samlet inden for en rimelig afstand i Syddanmark og Nordtyskland og de er tilmed forbundet gennem et fælles historisk fokus.

Tilsammen kan de syv lokationer skabe en større tiltrækningskraft og samtidig udforske et hidtil uudnyttet potentiale i de historiske links på tværs. Faglighederne på museerne skal således være i stand til både at gå på tværs og bygge de historiske forbindelser op og samtidig indarbejde kulturforskelle. Projektet bliver omfangsrigt og krævende, men sammensætningen af partnere gør projektet unikt og giver mulighed for at løfte i flok.

Fra Destination Trekantområdets side vil vi supplere med markedsføringen- og presseindsatsen på såvel det tyske, hollandske og danske marked samt arbejde mod at tiltrække turoperatører til området, med det mål at formidle og sælge oplevelsespakkerne.

Udviklingsprojekts opstart fandt sted i marts 2023. Samlet set varer det tre år og er støttet af Interreg 6A Deutschland-Danmark, et program, der har til formål at fremme udviklingen i den dansk-tyske region.

Udviklingsprojektets ledende partner er Designskolen Kolding, og blandt de øvrige danske partnere er Museum Kolding, Frøslevlejrens Museum, Nationalmuseet, Billund Kommunes Museer, Destination Trekantområdet og Destination Sønderjylland. 

Maibrit Thomsen

Project Coordinator and Fundraising

maibrit@tdto.dk

Logo af Interreg Deutschland - Danmark

©Den Europæiske UnionPhoto:Interreg, Den Europæiske Union